Tag - dự án chưng cất tinh dầu ổi

Dự án lắp đặt hệ thống chưng cất tinh dầu ổi

Dự án lắp đặt hệ thống chưng cất tinh dầu ổi ở Nông Trại Tuệ Viên Nông trại hữu cơ Tuệ Viên được thành lập năm 2008, hoạt động. Sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ thuận theo tự nhiên.  Nông trại hữu cơ Tuệ Viên hiện đang thực hiện canh tác, bằng phương pháp hữu cho nông trại của mình. Tại đây đặt hệ sinh thái lê đầu. Và coi trọng tất cả các sinh vật vi sinh vật sống [...]