Phân tích các phương pháp chưng cất tinh dầu

Machinex thống kê các phương pháp chưng cất tinh dầu đang được áp dụng hiện nay. Mỗi phương pháp sẽ có ưu điểm và nhược điểm khác nhau, tùy thuộc vào nhiều yếu tố để áp dụng phù hợp. Chúng tôi đã phân tích rõ các yếu tố này ở cả 4 phương pháp. Có 4 phương pháp được áp dụng để chế tạo tinh dầuPhương pháp lôi cuốn hơi nước Phương pháp chiết xuất bằng dung môi Phương pháp ướp Phương pháp épDù có [...]